Wie zijn we?

STEM-onderwijs in Brussel

Het STEM-steunpunt Brussel is opgericht om STEM-onderwijs in Brussel en de directe Rand te ondersteunen. Hoewel STEM al langer aan interesse wint, zijn er met de vernieuwing van het secundair onderwijs concrete verwachtingen voor leerkrachten.

De uitdagingen die dit met zich meebrengt komen voor leerkrachten in Brussel bovenop de uitdaging om les te geven in een superdiverse, grootstedelijke context. 

 

STEM doe je niet alleen

Hoe kan ik verschillende disciplines integreren als ik zelf maar expert ben in één discipline? 

Niemand heeft alle kennis, en dat is ok. Voor die reden zetten we in op “leerkrachtenontwikkelteams” (Teacher Design Teams) voor STEM-onderwijs. Onze sleutelwoorden zijn:

  • Interdisciplinariteit (wat samenwerking van leerkrachten vereist)
  • Relevantie (connectie met de leefwereld van de jongeren)
  • Integratie
  • Onderzoekend – en probleemoplossend leren.

 

 

Partner binnen iSTEM Inkleuren

Goed STEM-onderwijs doe je niet alleen. Het STEM-steunpunt Brussel staat dan ook niet alleen om STEM-onderwijs te ondersteunen. 

iSTEM Inkleuren is een initiatief dat de vijf Vlaamse universiteiten en vijf Vlaamse hogescholen samenbrengt met het doel om STEM-onderwijs te ondersteunen. Waar onze focus expliciet op Brussel ligt werken onze collega’s doorheen gans Vlaanderen. Dit partnerschap laat ons toe om expertise, ervaring, en ontwikkeld lesmateriaal te delen. Daarnaast werken we samen met iSTEM Inkleuren om een professionaliseringsaanbod aan te bieden voor leerkrachten. 

Waarom het STEM-Steunpunt Brussel

 STEM-steunpunt Brussel werd opgericht in 2017 door onze erevoorzitter Em. Prof. dr. Henri Eisendrath omdat leerkrachten in de grootstedelijke context van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Vlaamse Rand ondersteuning nodig hebben én verdienen bij de uitdagingen die interdisciplinair onderwijs met zich meebrengt.

Sindsdien heeft de onderwijsvernieuwing van het secundair onderwijs zich al door meerder jaren voortgezet en is er de expliciete vraag van leerkrachten om geïntegreerd te werk te gaan. Dit heeft de vraag naar concrete ondersteuning alleen maar doen toenemen. 

  • We reiken mee oplossingen aan om jongeren meer gemotiveerd te maken voor STEM door te vertrekken van hun leefwereld. 
  • We dragen bij aan het opleiden van pre- en in-service leerkrachten
  • We werken mee aan de maatschappelijke rol die de Universitaire Associatie Brussel wil opnemen in de succesvolle doorstroom van leerlingen uit het secundair naar de arbeidsmarkt en de maatschappelijke valorisatie van onderzoek van de VUB en de EhB.
  • Degelijk STEM-onderwijs is niet alleen nodig om voldoende technische profielen aan te leveren voor onze maatschappij maar is ook essentieel in het vormen van krtisch-creatieve burgers in onze kennismaatschappij.