Wat is STEM?

Iedereen spreekt over STEM, maar wat is het?

Hoewel de term STEM een spraakmakend thema is, is het niet altijd duidelijk waar dat nu precies voor staat. Sommigen gebruiken het acroniem immers als losse verzameling voor de verschillende disciplines terwijl anderen het steeds hebben over integratie. Voor sommigen betekent focussen op STEM de nadruk leggen op techniek, terwijl anderen ook ruimte laten voor vakken die traditioneel vaak geen plaats krijgen binnen STEM, zoals taal of geschiedenis of…

Onze visie op STEM

Voor ons is de essentie van STEM-onderwijs interdisciplinair onderwijs dat vertrekt vanuit de leefwereld van jongeren in inzet op vaardigheden en attitudes. 

  • Interdisciplinariteit houdt in dat kennis uit verschillende takken samenkomt om tot een oplossing te komen voor een probleem
  • De connectie met de leefwereld van jongeren betekent dat de problemen waaraan ze werken authentiek moeten zijn, het moeten problemen zijn waar jongeren zelf in ge├»nteresseerd zijn
  • De focus op vaardigheden en attitudes is niet beperkt tot onderzoekend en ontwerpend leren maar zet ook in op persoonlijke vaardigheden (zoals zelfmanagement en doorzettingsvermogen) en sociale vaardigheden (zoals communicatie en samenwerken).

Elke leerkracht een taalleerkracht

Taal is een essentieel onderdeel van het leerproces, ook binnen exacte of technische vakken. Dit betekent dat ook binnen STEM aandacht gegeven kan worden aan taal.

Een eenvoudige eerste stap die hier gezet kan worden is door samen te werken met een taalleerkracht.

TIP: op istem.be hebben we een aantal wenken verzameld die je als leerkracht kunt gebruiken om aandacht te hebben voor diversiteit binnen STEM-onderwijs. Taal is daarbinnen een belangrijke categorie.