Voor leerkrachten

Hulp nodig bij STEM-onderwijs?

Het STEM-steunpunt Brussel ondersteunt leerkrachten in Brussel en de Rand bij geïntegreerd STEM-onderwijs. We combineren onze eigen expertise met die van onze collega’s van iSTEM Inkleuren (voor secundair onderwijs) en STEM voor de BASIS (voor basisonderwijs), met expliciete aandacht voor de superdiverse Brusselse context. 

Wat kunnen we voor jou betekenen?

De nieuwe STEM-eindtermen zenden veel uitdagingen op leerkrachten af. Het STEM-Steunpunt Brussel ondersteunt je door

  • Ondersteuning
  • Advisering
  • Coaching
  • Co-teaching
  • Rolmodellen voor de klas
  • Contact met experten
  • Materiaal uitlenen (sensoren, Lego robotica)
  • Professionalisering rond STEM-didactiek
  • Contacten met bedrijven

Inzetten op vaardigheden

Binnen STEM-onderwijs zetten we vooral in op attitudes en 21ste-eeuwse vaardigheden. Daarnaast onderzoekend en ontwerpend leren ook heel belangrijk. Deze vaardigheden komen ook aan bod binnen Onderzoekscompetenties in 3e graad. Daarom bieden we ook ondersteuning voor OC’s, zoals contact met experten of optreden als extern jurylid. 

Interdisciplinair onderwijs doe je niet alleen

Binnen STEM worden inzichten uit verschillende disciplines gecombineerd om authentieke problemen op te lossen. De focus ligt dus op vaardigheden en attitudes en niet louter het opdoen van nieuwe kennis. Het STEM-steunpunt Brussel ondersteunt Leerkrachtenontwikkelteams (Teacher Design Teams, TDTs) om STEM-lesmateriaal te ontwikkelen of bestaande projecten aan te passen aan de specifieke noden van hun leerlingen. 

Vrij te gebruiken materiaal

Al onze projecten zijn vrij te gebruiken en aan te passen, mits verwijzing naar het originele werk. We vragen ook dat wanneer leerkrachten materiaal aanpassen ze hun aangepaste versie opnieuw delen met andere leerkrachten. Zo vermijdt iedereen dubbel werk.