Rolmodellen

Het belang van rolmodellen voor Brusselse jongeren

Lesgeven in Brussel is lesgeven in een omgeving met extra uitdagingen. Een aspect waarvan het belang goed gekend is, is het contact met rolmodellen. Het STEM-Steunpunt Brussel kan vanuit zijn connecties met zowel de Erasmushogeschool Brussel als de Vrije Universiteit Brussel leerkrachten en leerlingen uit Brussel in contact brengen met rolmodellen.