Voor leerlingen

Interesse in STEM?

Wil je graag meer info over STEM? Of weet je niet goed wat STEM is?

Wat kunnen we voor jou betekenen?

De nieuwe STEM-eindtermen zenden veel uitdagingen op leerkrachten af. Het STEM-Steunpunt Brussel ondersteunt je door

  • Ondersteuning
  • Advisering
  • Coaching
  • Co-teaching
  • Rolmodellen voor de klas
  • Contact met experten
  • Materiaal uitlenen (sensoren, Lego robotica)
  • Professionalisering rond STEM-didactiek
  • Contacten met bedrijven

Ondersteuning bij Onderzoekscompetenties

Heb je een idee voor je onderzoek binnen de onderzoekscompetenties? Laat gerust aan je leerkracht weten dat we kunnen helpen. Door onze contacten met de EhB en VUB kunnen we jullie in contact brengen met onderzoekers. Aan de EhB zijn ook heel wat labo’s die toegankelijk zijn voor scholen en waar je misschien terecht kan voor je onderzoek. 

Is STEM wel iets voor mij?

Rolmodellen.

Vrij te gebruiken materiaal

Al onze projecten zijn vrij te gebruiken en aan te passen, mits verwijzing naar het originele werk. We vragen ook dat wanneer leerkrachten materiaal aanpassen ze hun aangepaste versie opnieuw delen met andere leerkrachten. Zo vermijdt iedereen dubbel werk.